نحوه ذخیره کردن اخبار و مقالات

ابتدا روی لینک مورد نظر کلیک کنید. فایل PDF  در یک صفحه جداگانه باز می شود.

برای ذخیره این فایل بر روی دستگاه خود از راه های زیر می توانید استفاده کنید.

 

و یا اینکه بر روی صفحه کلیک راست کنید و گزینه ی save page as  را انتخاب نمایید.

بازگشت به صفحه ی اخبار و مقالات