سمینارها

 

ردیف
عنوان
تاریخ
مکان
۱سمینار آینده:اقتصاد پساتحریم-فرصت هاو چالشها۹۴/۷/۱۵سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد
۲استراتژی های تحول در فروش در بازار راکد۹۴/۳/۷سالن همایش های اتاق بازرگانی استان البرز
۳(اصول و فنون مذاکره حرفه ای در تجارت(۲۹۴/۲/۱۸سالن همایش های اتاق بازرگانی استان البرز
۴(اصول و فنون مذاکره حرفه ای در تجارت(۱۹۴/۲/۴سالن همایش های اتاق بازرگانی استان البرز
۵تحلیل و پیش بینی بازار در سال۹۴-چالش ها و فرصت ها۹۳/۱۲/۱۴سرم سازی رازی
۶راهکارهای حل معضلات سازمان ها۹۳/۱۰/۲۶سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد
۷پیش بینی و تحلیل بازار در نیمه دوم سال۹۳۹۳/۷/۴تئاتر شهرکرج
۸برندینگ و بازاریابی در شرایط رکود۹۳/۵/۷تئاتر شهرکرج
۹بازاریابی و افزایش سود در صنعت تجهیزات مخابراتی۹۳/۳/۴سازمان فنی و حرفه ای
۱۰هفت استراتژِ بازاریابی و فروش موفق۹۳/۲/۱۲سازمان فنی و حرفه ای
۱۱تحلیل اقتصادی و تجاری بازار در سال۹۳۹۲/۱۱/۱۸دانشکده تربیت مربی و مرکز پژوهش های فنی و حرفه ای
۱۲چالش های صنعت در منابع انسانی۹۲/۱۰/۲۴سازمان فنی و حرفه ای
۱۳مدیریت اجرایی۹۲/۹/۳۰فرهنگسرای شهید فهمیده
۱۴راهکارهای توسعه فروش خدمات صنعتی۹۲/۹/۱۵دانشکده تربیت مربی و مرکز پژوهش های فنی و حرفه ای
۱۵پیش بینی روند بازار و استراتژی های نوین۹۲/۸/۱۷دانشکده تربیت مربی و مرکز پژوهش های فنی و حرفه ای